Menu
Odisee
Zelf aan de slag met mijn ondersteuning

Aandachtspunten

iemand neemt persoon bij de hand

Een persoon helpen bij het gebruik van deze website

Je volgt en je helpt

Beantwoord de vragen steeds vanuit het standpunt van de persoon die je helpt.

De persoon:

 • maakt zelf keuzes in de verschillende thema’s,
 • bepaalt wat zijn doelen en prioriteiten zijn,
 • bepaalt of persoonlijke info al dan niet doorgegeven wordt aan anderen.

Jij als helper:

 • hebt respect voor zijn keuzes, waarden en prioriteiten.
 • neemt interesses, voorkeuren en capaciteiten van de persoon ernstig en moedigt hem/haar om voorkeuren te uiten.
 • stelt geen sturende of suggestieve vragen om een antwoord uit te lokken.
 • geeft de persoon alle nodige informatie.
 • vraagt bevestiging bij de persoon als je antwoorden invult.

Praktische tips

 • Technische ondersteuning geven, zoals het installeren of downloaden van bestanden
 • Helpen bij het gebruik van de computer, tablet of smartphone
 • De muis hanteren om knoppen aan te klikken
 • Vragen voorlezen
 • Antwoorden typen
 • Navigeren op aangepast tempo, stap voor stap (vb. de mogelijkheid bieden om later terug te komen)

Informeren:

 • Extra uitleg geven bij woorden, zinnen en vragen
 • Niveau en wijze van communicatie afstemmen op de mogelijkheden van de persoon
 • Bijkomende vragen stellen, die aansluiten bij de ervarings- en belevingswereld van de persoon (zonder sturend of suggestief te zijn)
 • Concrete voorbeelden geven, vb. interesses die niet in de keuzemogelijkheden voorkomen